Slide Two

Трудова медицина

Службите по трудова медицина БЕНЕКРОМА
И АКАДЕМИЯ БОРОЛА са самостоятелни
звена в състава на ТРУДМЕД.

Slide Two - copy

Оценка на риска

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск. Определя и класифицира работните места.

Slide Two - copy - copy

Орган за контрол

Органът за контрол от вида “С” (ОКС) е самостоятелно звено на фирма БОРОЛА и е независим от останалите й дейности.

Slide Two - copy - copy - copy

Профилактични прегледи

Мероприятия за наблюдение и анализ на здравословното състояние на работещите.

previous arrow
next arrow

Трудова медицина

Службите по трудова медицина БЕНЕКРОМА И АКАДЕМИЯ БОРОЛА са самостоятелни звена в състава на ТРУДМЕД.

Оценка на риска

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск. Определя и класифицира работните места.

Орган за контрол

Органът за контрол от вида “С” (ОКС) е самостоятелно звено на фирма БОРОЛА и е независим от останалите й дейности.

Профилактични прегледи

Мероприятия за наблюдение и анализ на здравословното състояние на работещите. (Проф. прегледи)

Здраве и безопасност на работното място

Трудмед обединява две Служби по трудова медицина, Орган за контрал от вида С и Клиника. Това позволява нашите клиенти да бъдат обслужени комплексно, гарантира добра координация, високо качество, бързина и професионализъм.

Какво казват клиентите за нас

„Много съм доволен от Трудмед. Прегледа протече на високо ниво с всички подробности и разяснения. Моят работодател е намерил най-добрата профилактична грижа за свойте служители чрез Трудмед.“
Елена, Imperio Ltd

Нашите сертификати

Scroll to Top