zdravno-obslujvane

Здравно обслужване

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи. Организира задължителните периодични медицински прегледи. Анализира в съответните срокове резултатите от проведените профилактични прегледи. Предлага на работодателя анализ на заболеваемостта с временна нетрудоспособност. Издава заключения за пригодност на работещите да изпълняват конкретната дейност в зависимост от резултатите от проведените профилактични медицински прегледи. Създава здравно досие на всеки работещ. Попълва и заверява производствени характеристики за явяване пред ТЕЛК. Участва в определянето на подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност. Подпомага работодателя при определянето на лицата, подлежащи на застраховане за риска „трудова злополука”. Разработва физиологичен режими на труд и почивка. Изготвя правила за указване на първа долекарска помощ. Консултира и подпомага работодателя при определяне на лицата, имащи нужда от очила за работата с видеодисплей. Изготвя анализи на състоянието на безопасните и здравословни условия на труд.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Анализ на резултатите от проведените медицински прегледи
  • Анализ на заболеваемостта с временна нетрудоспособност
  • Физиологичен режими на труд и почивка
  • Правила за указване на първа долекарска помощ
Scroll to Top