СТМ разработва програми за провеждане на обучение по безопасност и здраве. Организира и провежда първоначално и ежегодно обучение на ръководни лица и членовете на КУТ и ГУТ. Осигурява и провежда обучение на персонала по първа долекарска помощ. Разработва необходимата документация по провеждането на обучението по безопасност и здраве при работа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Заповед за определяне необходимите видове обучения
  • Програма за провеждане на обучение
  • Удостоверение за проведено ежегодно обучение
  • Удостоверение за обучение по първа долекарска помощ

ОЦЕНКА НА РИСКА

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск.Определя и класифицира работните местаПрочети

ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи. Прочети

ИНСТРУКТАЖ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети

ОБУЧЕНИЕ

СТМ разработва програми за провеждане на обучение по безопасност и здраве.Прочети

ГУТ/КУТ

СТМ консултира и подпомага работодателя при разработването на необходимата документация за избор на представители на работещите в КУТ/ГУТ.Прочети

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

СТМ подпомага работодателя при изготвянето на всички нормативни документи свързани със задълженията му съгласно Закона.Прочети