instruktaj

Обучение

СТМ разработва програми за провеждане на обучение по безопасност и здраве. Организира и провежда първоначално и ежегодно обучение на ръководни лица и членовете на КУТ и ГУТ. Осигурява и провежда обучение на персонала по първа долекарска помощ. Разработва необходимата документация по провеждането на обучението по безопасност и здраве при работа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Заповед за определяне необходимите видове обучения
  • Програма за провеждане на обучение
  • Удостоверение за проведено ежегодно обучение
  • Удостоверение за обучение по първа долекарска помощ
Scroll to Top