obuchenie

Инструктаж

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията. Подпомага работодателя при разработване на програми за провеждане на инструктажите. Консултира работодателя относно провеждането на инструктажите в организацията.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Заповед за определяне на видовете инструктажи
  • Заповед за определяне кой ще провежда инструктажите
  • Служебна бележка за проведен начален инструктаж
  • Програма за провеждане на начален инструктаж
  • Програма за провеждане периодичен инструктаж
  • Програма за провеждане извънреден инструктаж
Scroll to Top