СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията. Подпомага работодателя при разработване на програми за провеждане на инструктажите. Консултира работодателя относно провеждането на инструктажите в организацията.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Заповед за определяне на видовете инструктажи
  • Заповед за определяне кой ще провежда инструктажите
  • Служебна бележка за проведен начален инструктаж
  • Програма за провеждане на начален инструктаж
  • Програма за провеждане периодичен инструктаж
  • Програма за провеждане извънреден инструктаж

ОЦЕНКА НА РИСКА

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск.Определя и класифицира работните местаПрочети

ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи. Прочети

ИНСТРУКТАЖ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети

ОБУЧЕНИЕ

СТМ разработва програми за провеждане на обучение по безопасност и здраве.Прочети

ГУТ/КУТ

СТМ консултира и подпомага работодателя при разработването на необходимата документация за избор на представители на работещите в КУТ/ГУТ.Прочети

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

СТМ подпомага работодателя при изготвянето на всички нормативни документи свързани със задълженията му съгласно Закона.Прочети