Съвместно с наши партньори организираме измервания на
Вентилационни инсталации - скорост на въздуха поток и дебит на въздухаm Химични агенти във въздух на работна среда – експресен метод, индикаторни тръбички

Вентилационни инсталации – скорост на въздушния поток и дебит на въздуха
Химични агенти във въздух на работна среда – експресен линeйно-колориметричен метод, чрез индикаторни тръбички
Електрически уреди и съоражения

  • Съпротивление на импеданс Zs на контура фаза-защитен проводник
  • Съпротивление на защитна заземителна уредба
  • Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба

МИКРОКЛИМАТ

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск.Определя и класифицира работните местаПрочети

ОСВЕТЕНОСТ

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи. Прочети

ШУМ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети

ДРУГИ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети