КАБИНЕТИ

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск.Определя и класифицира работните местаПрочети

ЛАБОРАТОРИЯ

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи. Прочети

МАМОЛОГИЯ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети