За нас

Преди 25 години двама лекари с предприемачески дух – д-р В. Петрова и д-р А. Шахид, започват осъществяването на своята мисия, – цялостна грижа за здравето на човека, чрез по-различен начин на мислене и новаторски подход. Създават фирма БОРОЛА и заедно с екипа си, я превръщат във водеща компания в сферата на здравеопазването. Тази мисия вдъхнови и хората, работещи с тях да създадат звено “ТРУДМЕД”, насочено към предоставяне на цялостна грижа за здравето и безопасността на хората на работното им място.
ТРУДМЕД не е обикновената служба по трудова медицина (СТМ). В състава й влизат 4 самостоятелни фирми – СТМ Бенекрома, Академия Борола, Орган за контрол и Клиника Борола. Службите по трудова медицина са самостоятелни звенa в състава на ТРУДМЕД. Те са регистрирани съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Академия Борола е правоприемник на CTM в Клиника Борола, която бе регистрирана през 2003. Идеята за създаването на едно събирателно звено като ТРУДМЕД е да могат да се предоставят цялостни услуги на клиентите по отношение на трудовата медицина.

Целта на ТРУДМЕД е да подпомага и консултира работодателите, относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, повишаване на работоспособността и укрепване здравето на работниците, а също така да им бъдат в помощ при изпълнение на задължителните нормативни изисквания към тях по отношение на служителите им.

В Трудмед нашата философия е проста: Клиентът винаги е на първо място. Ние вярваме, че всеки клиент заслужава да бъде обслужeн индивидуално, да му бъде отделено достатъчно време, независимо дали има само един служител или стотици.

Ние обещаваме, че винаги може да разчитате на нашето съдействие. С опита, който сме придобили по безопасност на труда, ние Ви гарантираме пълно спокойствие на всеки етап от изпълнението на нормативните изисквания.

Вие, може би, имате един важен въпрос – Защо да изберем Трудмед от толкова много възможности? Отговорът е – заради опитът.
Ние имаме над 10 години опит в областта на трудована медицина и сме работили със стотици организации. Отнасяме се еднакво отговорно към всеки, както към големи предприята, така и към малки новооткрити фирми.
Ние предлагаме професионално сътрудничество и сме убедени, че ще можем да се гордеем с резултатите от съвместната ни работа.
В резултат от общото ни сътрудничество, Вашата организация ще подобри условията на труд и ще отговаря на всички изисквания на закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативните документи свързани с него.
ТРУДМЕД е самостоятелно звено, напълно независимо от подизпълнители, и предоставящо качествено обслужване, спестявайки пари и време на клиенти си.

Scroll to Top