t4

ГУТ / КУТ

СТМ консултира и подпомага работодателя при разработването на необходимата документация за избор на представители на работещите в КУТ/ГУТ. Консултира КУТ/ГУТ в тяхната дейност по безопсност и здраве на работното място. Участва в заседанията на КУТ/ГУТ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Протокол за проведено общо събрание за избор на представители на работещите в КУТ/ГУТ
  • Заповед за учредяване КУТ/ГУТ
  • План-програма за работата на КУТ/ГУТ
  • Протоколи от проведени заседания на КУТ/ГУТ
Scroll to Top