СТМ консултира и подпомага работодателя при разработването на необходимата документация за избор на представители на работещите в КУТ/ГУТ. Консултира КУТ/ГУТ в тяхната дейност по безопсност и здраве на работното място. Участва в заседанията на КУТ/ГУТ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Протокол за проведено общо събрание за избор на представители на работещите в КУТ/ГУТ
  • Заповед за учредяване КУТ/ГУТ
  • План-програма за работата на КУТ/ГУТ
  • Протоколи от проведени заседания на КУТ/ГУТ

ОЦЕНКА НА РИСКА

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск.Определя и класифицира работните местаПрочети

ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи. Прочети

ИНСТРУКТАЖ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети

ОБУЧЕНИЕ

СТМ разработва програми за провеждане на обучение по безопасност и здраве.Прочети

ГУТ/КУТ

СТМ консултира и подпомага работодателя при разработването на необходимата документация за избор на представители на работещите в КУТ/ГУТ.Прочети

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

СТМ подпомага работодателя при изготвянето на всички нормативни документи свързани със задълженията му съгласно Закона.Прочети