„АКАДЕМИЯ БОРОЛА“ ООД
Ви кани на
25.03.2016 г. в х-л РИЛА
адрес: гр. София, ул. „Калоян“ № 6
на
задължително ежегодно обучение
на ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА по безопасност и здраве при работа,
НА лицата, определени да провеждат инструктажи, НА РАБОТОДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА кут/гут
Цената за участие за един участник е 110 лв. включва: такса обучение, канцеларски материали, кафе-пауза, обяд в ресторанта на хотела, удостоверение.
На цената не се начислява ДДС.
Допълнителна информация и подробности можете да получите на GSM: 0896775002 .