В лабораторията се извършват пълни изследвания с помощта на модерна апаратура и съгласно принципите на добрата лабораторна практика. Има възможност за експресни изследвания.
Работно време: от 08.30 до 17.30 часа
Лабораторията работи със здравна каса
Ценоразпис за платени изследвания
Завеждащ лабораториятя е Д-р Божана Метева

КАБИНЕТИ

СТМ разработва заповед и програма за оценка на професионалния риск.Определя и класифицира работните местаПрочети

ЛАБОРАТОРИЯ

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането и определянето на лицата, подлежащи на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи. Прочети

МАМОЛОГИЯ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

СТМ подпомага работодателя при разработване на необходимата документация за провеждане на инструктажите в организацията.Прочети